Vitajte na stránke Hypobar.sk

Hypobarteam sa skladá z autora projektu Mgr. Miloslava Lisého a jeho spolupracovníkov, ktorí zabezpečujú nepretržitý dozor počas dlhých aklimatizačných pobytov v hypobarickej komore.

image1

O autorovi projektu :

Mgr. Miloslav Lisý (* 1968)

Absolvoval MFF UK v Bratislave. V rokoch 1990 až 2007 sa venoval vysokohorskej turistike. Okrem tatranských štítov vystúpil dva razy na Elbrus ( 5642 m. n. m.), Mt. Blanc (4810 m. n. m.), päť vrcholov masívu Monte Rosy a mnohé iné štíty. Od roku 2002 sa venuje jaskyniarstvu. Podieľa sa na objavovaní a výskume jaskýň najmä v oblasti Strážovských vrchov, Považského Inovca, Tribeča a Nízkych Tatier. Vo voľnom čase sa venuje pestovaniu netradičných ihličnanov a konifer.

Markiza video (youtube) **** TA3 video (youtube)

výhody komory **** test odolnosti

Intro :

Keď sa v lete v roku 2001 Miloslav Lisý pokúšal po prvý krát vystúpiť na Elbrus, pre nedostatok času nemohol absolvovať postačujúcu aklimatizáciu. Vo výške asi 5100 m. n. m. získal zaujímavú skúsenosť – na vlastnej koži pocítil výškovú chorobu. Všemožne s ňou bojoval, s ťažkosťami zostúpil na Prijut 11 (asi 4050 m. n. m.), kde sa mu podarilo „dať sa dohromady“, a mohol začať premýšľať o tom, ako v budúcnosti takýmto ťažkostiam predísť. Zrodila sa myšlienka aklimatizovať sa ešte pred príchodom do hôr. Nasledovalo obdobie štúdií problematiky a vývoja hypobarickej komory, ktorá by simulovala podmienky vysokých hôr. V priebehu testovania komory a tým vlastne aj ľudí v nej sa prišlo na to, že zistiť, ako rýchlo a ako vysoko dokáže človek „vystúpať“, je dobrá adrenalínová zábava. Nad hypoxiou sa však nedá zvíťaziť tak ako nad alkoholom. Mnohé príznaky majú síce podobné, ale na rozdiel od alkoholu ustúpia ihneď po návrate do vyššieho tlaku. Aj krátkodobý pobyt v riedkom vzduchu vie byť celkom podnetný, najmä keď si človek prehráva záznam, ako sa v stave hypoxie správal.